Patologie Litomyšl

PATOLOGIE LITOMYŠL, s.r.o. vychází z tradice založené prim. MUDr. Kostelníkem v roce 1958. V této době bylo oddělení patologie součástí Okresní nemocnice Litomyšl. Prováděly se zde biopsie, nekropsie a negynekologická cytologie. K rozšíření prováděných výkonů o screening karcinomu děložního hrdla došlo pod vedením MUDr. Řehulové. V roce 1994 se vedení ujal prim. MUDr. Zoltán Kerekes, který pracoviště vede doposud.

Provádíme biopsie, screening karcinomu děložního hrdla, negynekologickou cytologii a nekropsii. Výsledkem sledování nejnovějších trendů a potřeb pacientů je doporučení komise Ministerstva zdravotnictví k provádění screeningované cervikovaginální cytologie v rámci Programu screeningu karcinomu děložního hrdla naším pracovištěm. Toto doporučení je platné od 1. 1. 2007, každé dva roky je kvalita pracoviště prověřena a platnost opětovně prodloužována.

Od roku 2008 jsme vedeni v Registru klinických laboratoří NASKL v odbornostech 807 (patologická anatomie), 820 (screening děložního hrdla) a 823 (laboratoř patologie). Soulad s předpisy NASKL je potvrzen Osvědčením splnění podmínek Auditu I. a II. pro všechny vyjmenované odbornosti. Nyní jsou související procesy a technologie optimalizovány pomocí principu neustálého zlepšování a soulad periodicky ověřován pomocí interních a nezávislých externích auditů.

V naší společnosti klademe extrémní důraz na vzdělání. Oprávněnou hrdost si zaslouží složení zkoušek Mezinárodní cytologické akademie. Tohoto úspěchu se podařilo dosáhnout hned čtyřem pracovníkům společnosti a je tak potvrzením faktu, že prováděné výkony jsou srovnatelné se světovou úrovní.

Jsme dlohodobě stabilní tým a jsme připraveni spolupracovat i s Vámi.