Certifikáty

Audit-I---cytologie-a-patologie mAudit I - cytologie a patologie

Audit-II---cytologie mAudit II - cytologie

Audit-II---patologie mAudit II - patologie

Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie v rámci Programu MZ ČR screening karcinomu děložního hrdla do 31.12.2022.