Certifikáty

Audit-I---cytologie-a-patologie mAudit I - cytologie a patologie

Audit-II---cytologie mAudit II - cytologie

Audit-II---patologie mAudit II - patologie

Udělení statutu screeningového pracoviště pro screening karcinomu děložního hrdla dle § 113 c) a následující zákona č. 372/2011 Sb.